CBTT ngày đăng ký cuổi cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2023

  05/01/2023

Công ty cổ phần Gạch ngói Từ Sơn xin trân trọng công bố:

- Ngày đăng ký cuổi cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2023

 

Tải về:       +   TB_CHOT DS 2023

Tin tức mới

Xem tất cả