Ngành nghề kinh doanh chính của công ty

  17/10/2016

NGÀNH NGHỀ KINH DOANH CÔNG TY

- Sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng đất sét nung và các loại vật liệu xây dựng khác; chuyển giao công nghệ kỹ thuật sản xuất gạch ngói đất sét nung;

- Khai thác và chế biến nguyên nhiên vật liệu sản xuất vật liệu xây dựng;

- Đầu tư và kinh doanh hạ tầng, xây lắp các công trình công nghiệp và dân dụng;

- Kinh doanh vận tải;

- Kinh doanh và đầu tư bất động sản;

- Kinh doanh đại lý xăng dầu;

- Kinh doanh dịch vụ thương mại, dịch vụ du lịch

Tin tức mới

Xem tất cả