Ngói Màu

  21/03/2018    Lượt xem : 2103

Kích thước (mm): 340x200x13; Trọng lượng (kg/v): 2,15; Thời gian xuyên nước (phút): ≥ 95 (TCVN ≥ 60); Độ hút nước (%): ≤ 5; Số lượng sử dụng (v/m2): 22; Màu sắc: Màu bất kì theo lựa chọn của khách hàng.