Gạch Hoa Chanh

  01/01/2017    Lượt xem : 5252

KT: 250 x 120 x 100 ( mm ) Công dụng: Trang trí nóc mái các công trình kiến trúc cổ, dùng thay thế cho Ngói úp nóc, ngói bò.

Ngói Ri Cổ

  01/01/2017    Lượt xem : 2113

KT: 230 x 150 x 10 ( mm )

Ngói Ri

  01/01/2017    Lượt xem : 1711

KT: 200 x 140 x 10 ( mm )