Gạch Lát Đặc 300

  06/01/2017    Lượt xem : 2191

KT: 300 x 300 x 40 ( mm ) TL: 6,7 kg LH: Mr. Quang _ 0947888908

Gạch Lát 8 Lỗ

  01/01/2017    Lượt xem : 2877

KT: 300 x 300 x 50 ( mm ) TL: 6,7 kg. LH: Mr. Quang - 0947.888.908