Tổ chức đại hội cổ đông thường niên lần thứ 3 năm 2008

  24/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên lần thứ ba năm 2008

1. Thời gian: 9 giờ 30 phút ngày 24/5/2008

2. Địa điểm: Nhà máy Từ Sơn - Công ty CP Viglacera Từ Sơn

                  Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

3. Tỷ lệ thực hiện quyền: 01 cổ phần  - 01 phiếu biểu quyết
4. Đối tượng tham dự: Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách do Trung tâm Lưu ký chứng khoán lập ngày 29/02/2008 (ngày đăng ký cuối cùng).

5. Nội dung: Tải về tại đây

Cổ đông hoặc người được ủy quyền tham dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:

1. Giấy CMND hoặc Hộ chiếu

2. Giấy ủy quyền theo mẫu (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội): Tải về tại đây

Để phục vụ cho công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo, Công ty đề nghị Cổ đông xác nhận (đăng ký) tham dự Đại hội với thư ký công ty trước 16 giờ ngày 23/05/2008.

Ông Nguyễn Văn Hiếu               Điện thoại: 0241.841.972   *    Fax: 0241 831 210

Tin tức mới

Xem tất cả