Thông báo về việc ủy quyền thực hiện công bố thông tin

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Ủy quyền thực hiện công bố thông tin

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn uỷ quyền cho ông Nguyễn Văn Hiếu làm “Nhân viên công bố thông tin” của Công ty cho đến khi có thông báo huỷ bỏ bằng văn bản của Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn.

Tin tức mới

Xem tất cả