Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

  25/01/2017

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Tải vềDS_SH_CK

Tin tức mới

Xem tất cả