Thông báo về đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

  10/12/2020

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Thông báo về đăng ký ngày cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

 

Tải vềTB_ĐHCĐ 2021

Tin tức mới

Xem tất cả