Thông báo: Thay đổi về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

  18/02/2022

Công ty cổ phần Gạch ngói Từ Sơn xin trân trọng công bố:

- Thông báo: Thay đổi về Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

 

Tải về:       TB_TĐ HĐCĐ 2022

Tin tức mới

Xem tất cả