Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2020

  04/02/2020

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐ cổ đông thường niên năm 2020

Tải về: CHOT_DSCĐ_2020

Tin tức mới

Xem tất cả