Thông báo mời thầu

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Mời thầu

Gói thầu: Cung cấp nguyên liệu đất phục vụ sản xuất tại Nhà máy Từ Sơn

     CTCP Viglacera Từ Sơn trân trọng thông báo và kính mời các Nhà thầu có đủ điều kiện và năng lực tới tham gia đấu thầu, gói thầu:  “Cung cấp nguyên liệu đất tại Nhà máy Từ Sơn”.

- Hồ sơ mời thầu gói thầu trên phát hành từ 03 tháng 02 năm 2009. Nhà thầu có thể tìm hiểu các thông tin và mua hồ sơ tại Văn phòng Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn.

Địa chỉ: Phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Điện thoại: 02413.841.972                * Fax: 02413.831.210

- Chi phí không hoàn lại cho mỗi bộ hồ sơ mời thầu là: 1.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một triệu đồng chẵn)

- Hồ sơ dự thầu được gửi kèm một bảo lãnh dự thầu có giá trị là: 150.000.000 đồng

(Bằng chữ: Một trăm năm mươi triệu đồng chẵn)

     Bảo lãnh dự thầu được coi là một phần không thể tách rời của hồ sơ dự thầu và phải được chuyển đến địa chỉ của Công ty cổ phần Viglacera trước 14 giờ  ngày 18 tháng 02 năm 2009.

- Hồ sơ dự thầu sẽ được mở vào lúc 14 giờ 00 ngày 18 tháng 02 năm 2009 tại trụ sở Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn

Tin tức mới

Xem tất cả