Thông báo của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

  01/12/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán

Tải về: TB_CK

Tin tức mới

Xem tất cả