Thông báo của HNX về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Gạch ngói Từ Sơn.

  14/04/2021

Công ty cổ phần Gạch ngói Từ Sơn xin trân trọng công bố:

Thông báo của HNX về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu và ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Gạch ngói Từ Sơn.

 

Tải vềQĐ 120_SGDHN

Tin tức mới

Xem tất cả