Thông báo chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

  18/01/2017

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Tải về: TB_CHOT_DSCĐ

Tin tức mới

Xem tất cả