Thay đổi thành viên Ban giám đốc

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Thay đổi thành viên Ban giám đốc

Ông Quyền Văn Sinh thôi giữ chức danh Phó giám đốc công ty.

Ông Quyền Văn Sinh nghỉ hưu kể từ ngày 01/06/2008.

Tin tức mới

Xem tất cả