Thay đổi nội dung mua cổ phiếu quý

  24/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Thay đổi nội dung mua cổ phiếu quý

1- Mục đích mua lại cổ phiếu: Bình ổn giá cả cổ phiếu VTS

2- Số lượng cổ phiếu dự kiến mua tối đa: 60.000 cổ phiếu

3- Nguồn vốn để mua: Quỹ đầu tư phát triển

4- Nguyên tắc thực hiện giao dịch: Mua theo giá thị trường tại ngày giao dịch

5- Thời gian thực hiện giao dịch: dự kiến từ 11/04/2008 đến 30/06/2008

6- Tên công ty chứng khoán được chỉ định giao dịch: Giao dịch trên tài khoản của Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn mở tại công ty cổ phần chứng khoán VNDirect

Tin tức mới

Xem tất cả