Tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 và thay đổi nhân sự Ban giám đốc

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Tạm ứng cổ tức đợt 1/2009 và thay đổi nhân sự Ban giám đốc

1. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2009

- Tỷ lệ thực hiện: 40% (4.000 đồng/cp)

- Ngày đăng ký cuối cùng: 14 tháng 08 năm 2009

- Thời gian thực hiện: 18 tháng 09 năm 2009

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký - nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính CTCP Viglacera Từ Sơn; Đình Bảng - Từ  Sơn - Bắc  Ninh (mang theo CMND, sổ chứng nhận sở hữu cổ phần, trường hợp uỷ quyền phải có giấy uỷ quyền hợp pháp )

2. Thay đổi nhân sự Ban giám đốc

Ông Nguyễn Văn Hiếu, Trưởng phòng KHĐT được bổ nhiệm làm Phó giám đốc Công ty kể từ ngày 01 tháng 08 năm 2009.

 

Tin tức mới

Xem tất cả