Quyết định đưa dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Hải Dương hoạt động trở lại

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Quyết định đưa dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Hải Dương hoạt động trở lại

     Hội đồng quản trị Công ty đã quyết định đưa dây chuyền sản xuất tại Nhà máy Hải Dương hoạt động trở lại từ tháng 04 năm 2009: Nhà máy tổ chức sấy và đốt lò nung từ ngày 01/04/2009

- Tải về: QĐSXT04.2009

Tin tức mới

Xem tất cả