Phó giám đốc Công ty đã mua xong 5.000 cổ phiếu VTS

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Giao dịch cổ phiếu của cổ đông nội bộ

1. Tên người thực hiện giao dịch: Trần Xuân Hùng      

2.  Số chứng minh nhân dân: 101089576

3. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết : Phó giám đốc Công ty

4. Mã chứng khoán: VTS

5. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 23.245 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu đã mua: 5.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi mua: 28.245 cổ phiếu

8. Thời gian thực hiện giao dịch: Từ ngày 10/6/2008 đến 08/7/2008

Tin tức mới

Xem tất cả