Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng công bố:

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2009

Thực hiện văn bản số 152/HĐQT ngày 02/04/2009 của Hội đồng quản trị, Đại hội cổ đông thường niên 2009 Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn đã khai mạc lúc 09 giờ 30 phút ngày 27/04/2009 tại Nhà máy Từ Sơn - CTCP Viglacera Từ Sơn với số cổ đông đến dự đại diện cho 685.936 cổ phần, chiếm 55,2% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Tải về: NQĐHCĐ_2009

Tin tức mới

Xem tất cả