Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2008

Ngày 24/5/2008, Ðại hội cổ đông thường niên năm 2008 Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2008 với các chỉ tiêu sau:

- Doanh thu: 66.670 triệu đồng, bằng 160,64% năm 2007

- Lợi nhuận: 8.645 triệu đồng, bằng 263% năm 2007

- Cổ tức năm 2008: Tối thiểu 25% vốn điều lệ

- Tải về: NQ_ĐHCĐ_2008

Tin tức mới

Xem tất cả