Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền cho cổ đông hiện hữu để dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

  28/12/2017

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền cho cổ đông hiện hữu để dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Tải vềQĐ_46_VTS

Tin tức mới

Xem tất cả