Mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

  28/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Mời họp ĐHCĐ thường niên năm 2013

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn trân trọng kính mời Quý cổ đông có quyền biểu quyết đến dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

- Thời gian  : 09 giờ 30 phút ngày 23/02/2013

- Địa điểm  : Nhà máy Từ Sơn - CTCP Viglacera Từ Sơn, Khu phố Đền Rồng, phường Đình Bảng, TX Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh

Nội dung

- Báo cáo của Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát

- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các nội dung sau:

+ Báo cáo tài chính năm 2012;

+ Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012;

+ Phương án tăng vốn điều lệ;

+ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013;

+ Kịnh hướng phát triển và kế hoạch đầu tư trong thời gian tới;

+ Lựa chọn đơn vị soát xét BCTC bán niên và kiểm toán năm 2013;

+ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Để phục vụ công tác tổ chức được chu đáo, Công ty đề nghị quý cổ đông đăng ký tham dự đại hội trước 16 giờ ngày 22/02/2013 với Thư ký Công ty

Bà Tạ Vũ Nam Giang   ĐT: 0241 3831 642 - 0983 018 158

Fax: 0241 383 1210.      Email: giangtwin2003@yahoo.com.vn

Trường hợp không đến tham dự đại hội được, đề nghị quý vị uỷ quyền cho người khác đến họp thay (có thể là thành viên HĐQT, BKS hoặc người khác).

(khi đến dự đại hội, đề nghị quý vị mang theo CMND và giấy uỷ quyền theo mẫu (nếu là người được ủy quyền) để xác thực thông tin cổ đông)

- Tải vềTÀI LIỆU ĐHĐCĐ 2013

Tin tức mới

Xem tất cả