• CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN
 • Chuyên cung cấp các sản phẩm gạch, ngói xây dựng có chất lượng cao
 • TRỤ SỞ CHÍNH:
 • Địa chỉ: Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • SĐT: 0222 3841 972 - 0947 888 908
 • Email: tusonvtsc@gmail.com
 • Website: www.vtsc.vn
 • NHÀ MÁY TỪ SƠN:
 • Địa chỉ: Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
 • SĐT: 0222 3832 541 - 0984 485 877
 • NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG:
 • Địa chỉ: Phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
 • SĐT: 0220 3855 326 - 0989 654 787

Liên hệ