• CÔNG TY CỔ PHẦN GẠCH NGÓI TỪ SƠN
  • Chuyên cung cấp các sản phẩm gạch, ngói xây dựng có chất lượng cao
  • TRỤ SỞ CHÍNH:
  • Địa chỉ: Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
  • SĐT: 0222 3841 972 - 0947 888 908
  • Email: tusonvtsc@gmail.com
  • Website: www.vtsc.vn
  • NHÀ MÁY TỪ SƠN:
  • Địa chỉ: Đường Trần Phú, khu phố Tân Lập, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn, tỉnh Bắc Ninh
  • SĐT: 0222 3832 541 - 0984 485 877
  • NHÀ MÁY HẢI DƯƠNG:
  • Địa chỉ: Phường Cẩm Thượng, TP Hải Dương, tỉnh Hải Dương
  • SĐT: 0220 3855 326 - 0989 654 787

Liên hệ