Kết quả kinh doanh Quý II/2009 và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2009

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng công bố:

Kết quả kinh doanh Quý II/2009 và kế hoạch 06 tháng cuối năm 2009

1. Kết quả thực hiện 06 tháng đầu năm 2009: Tải về tại đây

- Doanh thu Quý II/2009: 22.462 triệu đồng, tăng 42% so với Quý I/2009

- Lợi nhuận trước thuế Quý II/2009: 6.483 triệu đồng, tăng 69,4% so với Quý I/2009.

Lợi nhuận trước thuế 06 tháng đạt 10.310 triệu đồng, tăng 73,46% so với cùng kỳ năm 2008 và đạt 60,65% kế hoạch năm 2009.

- Thu nhập trên cổ phiếu (06 tháng): 7.265 đồng/cp.

2. Kế hoạch kinh doanh và đầu tư 06 tháng cuối năm 2009: Tải về tại đây

Tin tức mới

Xem tất cả