Giải trình lợi nhuận Quý I-2008 tăng đột biến so với Quý IV-2007

  24/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Giải trình về việc lợi nhuận trước thuế của Công ty Quý I/2008 đạt 3.331,45 triệu đồng, bằng 221% so với Quý IV/2007 (theo BCTC đã kiểm toán: 1.507,52 triệu đồng) như sau

 

ĐVT: triệu đồng

   Nguyên nhân chính làm lợi nhuận quý I/2008 tăng đột biến so với quý IV/2007:

1. Tại thời điểm 31/12/2007, giá trị tồn kho của Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn khá lớn, bao gồm: 10 triệu viên sản phẩm và lượng nguyên liệu đủ phục vụ cho sản xuất 06 tháng đầu năm 2008. Do đó, chi phí sản xuất của Công ty trong quý I/2008 ít chịu sự ảnh hưởng của lạm phát.

2. Nhu cầu gạch ngói xây dựng trong thời gian qua tăng đột biến, các đơn vị sản xuất gạch đã phát huy hết công suất nhưng vẫn không đáp ứng đủ nhu cầu thị trường và giá gạch tăng cao.

Chính sự chủ động trong sản xuất (Công ty đã dự trữ lượng nguyên liệu và sản phẩm khá lớn như đã nêu ở trên), cùng với nhu cầu và giá gạch trên thị trường tăng mạnh trong Quý I/2008 đã làm cho lợi nhuận của Công ty trong Quý I/2008 tăng đột biến so với Quý IV/2007.

Công ty xin thông báo để toàn thể nhà đầu tư và quý vị quan tâm được biết.

Tin tức mới

Xem tất cả