Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán 06 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

  11/08/2017

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng công bố:

Giải trình chênh lệch lợi nhuận sau thuế đã được kiểm toán 6 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ năm 2016

Tải về: GIAI_TRINH_LNST

Tin tức mới

Xem tất cả