Đăng ký bổ sung chứng khoán

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Đăng ký bổ sung chứng khoán

Trung tâm Lưu ký Chứng khoán (TTLK) thông báo về việc cấp Giấy chứng nhận đăng ký bổ sung chứng khoán số 04/2006/GCNCP-TTLK-2 ngày 09/09/2008 cho CTCP Viglacera Từ Sơn, cụ thể:

Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn

Trụ sở chính: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

Điện thoại: (84-241) 834 642 Fax: (84-241) 831 210

Vốn điều lệ: 12.904.550.000đồng

Giấy phép ĐKKD: 21.03.000081 do Sở KH&ĐT tỉnh Bắc Ninh cấp thay đổi lần thứ 3 ngày 26/8/2008.

Đã đăng ký bổ sung chứng khoán tại TTLK kể từ ngày 09 tháng 09 năm 2008.

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Viglacera Từ Sơn

- Mã chứng khoán: VTS

- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Số lượng chứng khoán đăng ký bổ sung: 180.455 cổ phiếu

(Một trăm tám mươi nghìn bốn trăm năm mươi lăm cổ phiếu)

- Giá trị chứng khoán đăng ký bổ sung: 1.804.550.000 đồng

(Một tỷ tám trăm linh bốn triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng)

- Số lượng chứng khoán đăng ký hiện tại: 1.290.455 cổ phiếu

(Một triệu hai trăm chín mươi nghìn bốn trăm năm mươi lăm cổ phiếu)

- Tổng giá trị chứng khoán đăng ký hiện tại: 12.904.550.000 đồng

(Mười hai tỷ chín trăm linh bốn triệu năm trăm năm mươi nghìn đồng)

- Hình thức đăng ký: Lưu ký ghi sổ

Tin tức mới

Xem tất cả