Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành đăng ký mua 15.000 cổ phiếu

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành đăng ký mua 15.000 cổ phiếu.

1. Tên người thực hiện giao dịch: Nguyễn Văn Cơ.

2. Số chứng minh nhân dân: 011277822

3. Chức vụ hiện nay tại tổ chức niêm yết: Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc điều hành

4. Mã chứng khoán: VTS

5. Số lượng cổ phiếu đang nắm giữ: 86.071 cổ phiếu

6. Số lượng cổ phiếu dự kiến mua: 15.000 cổ phiếu

7. Số lượng cổ phiếu sẽ nắm giữ sau khi mua: 101.071 cổ phiếu

8. Thời gian dự kiến giao dịch: từ ngày 26/5/2008 đến 26/6/2008

Tin tức mới

Xem tất cả