Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

  01/12/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Chốt danh sách cổ đông để tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

Tải vềTB__CHOT_DSCĐ_2016

Tin tức mới

Xem tất cả