Chính thức giao dịch bổ sung 180.455 cổ phiếu từ ngày 22/09/2008

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng thông báo:

Ngày giao dịch bổ sung cổ phiếu VTS tại TTGDCK Hà Nội

I. Thông tin về Tổ chức phát hành

1. Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn

2. Tên giao dịch: Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn

3. Trụ sở chính: Đình Bảng - Từ Sơn - Bắc Ninh

4. Điện thoại: 0241.843 009/831 642 * Fax: 0241.831 210

5. Vốn điều lệ: 12.904.550.000 đồng

Trong đó:

- Vốn điều lệ ban đầu: 11.100.000.000 đồng

- Vốn điều lệ bổ sung: 1.804.550.000 đồng

6. Số tài khoản: 43310000000078 tại Ngân hàng ĐT&PT Từ Sơn

7. Giấy đăng ký kinh doanh số: 2103000081 ngày 26/8/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bắc Ninh cấp.

II. Thông tin về chứng khoán niêm yết bổ sung:

1. Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn

2. Loại chứng khoán: Chứng khoán phổ thông

3. Mã chứng khoán: VTS

4. Tổng số chứng khoán phát hành bổ sung: 180.455

5. Tổng số lượng chứng khoán niêm yết bổ sung: 180.455

6. Tổng giá trị CK niêm yết bổ sung (theo mệnh giá): 1.804.550.000 đồng

7. Ngày bắt đầu giao dịch bổ sung: Thứ Hai, ngày 22/09/2008

Tin tức mới

Xem tất cả