Báo cáo tài chính Quý II/2008

  25/11/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng công bố:

Báo cáo tài chính Quý II/2008

- Doanh thu quý II/2008 đạt 13.763 triệu đồng. Lợi nhuận trước thuế là 2.612 triệu đồng.

- Lũy kế 06 tháng đầu năm 2008, LN trước thuế của Công ty đạt 50.944 triệu đồng, bằng 463,3% so với cùng kỳ năm 2007 (1.283 triệu đồng) và đạt 69% kế hoạch năm 2008.

- Lãi cơ bản trên cổ phiếu (06 tháng): 4.605 đồng/CP.

- Tải về: BCTC_QII/2008

Tin tức mới

Xem tất cả