Báo cáo tài chính năm 2007

  08/11/2016

 Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng công bố:

Báo cáo tài chính năm 2007 (đã kiểm toán):

Doanh thu năm 2007 đạt 41.503 triệu đồng và lợi nhuận trước thuế  là 3.287 triệu đồng

- Tải về:   BCTC 2007

 

Ngày đăng: 10h00'. Ngày 28/02/2008

Tin tức mới

Xem tất cả