Báo cáo tài chính bán niên (đã soát xét) năm 2016 và giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán

  01/12/2016

Công ty cổ phần Viglacera Từ Sơn xin trân trọng công bố:

Báo cáo tài chính bán niên (đã soát xét) năm 2016 và giải trình chênh lệch số liệu sau kiểm toán

Tải vềBCTC_06T/2016

Tin tức mới

Xem tất cả